<< Reclamacions
< Reclamacions rebudes

CSIF

Crítica contra els sindicats

 

 

Hola,
Hauríeu de saber que si ens fan la retallada, es perquè no tenim sindicats que tinguin pes. Son sindicats de fullaraca. Tots plegats.
Feu pena. Bona nit

COMENTARI:

Que si pot fer si tens raó!!

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants