< PAC i PAS
<< Propostes

CSIF demanda a Manuel Castells mesures contundents per Protegir els col·lectius més vulnerables i permetre el funcionament bàsic de les universitats

CSIF


Tornem a demanar anul·lar la suspensió de terminis administratius per desenvolupar les ofertes d'ocupació pública de les universitats i possibilitar els procediments de contractació i promoció de PDI i PAS.


Amb l'estabilització de l'PDI interí i de el PAS interí.

Amb més pròrrogues de contractes:

 • Pròrroga excepcional per un any de tots els contractes de professorat associat, Professors Associats Ciències de la Salut, professors ajudants doctors, ajudants i professors visitants la finalització coincideixi amb el present curs acadèmic.
 • Facilitar i flexibilitzar les renovacions de contractes de professorat associat i de les diferents figures esmentades en el punt anterior.
 • Pròrroga dels contractes de totes les convocatòries públiques de personal investigador (FPU, FPI, etc.), sigui quina sigui la seva data de finalització.
 • Prolongar el termini d'execució dels projectes d'investigació en curs i els seus contractes dependents de personal docent, investigador o d'administració i serveis.
 • Demanar que altres administracions públiques (universitats, CCAA, Diputacions, etc.) i finançadors privats prolonguin els terminis d'execució dels projectes d'investigació i els seus contractes dependents.
 • Pròrroga de les beques de col·laboració en departaments.

Amb flexibilització de les condicions:

 • Atenent la problemàtica dels investigadors predoctorals amb les estades de mobilitat en centres estrangers.
  Pròrrogues per a la presentació dels treballs fi de grau (TFG) o màster (TFM).
 • Flexibilitzar els terminis i el període de realització de les estades breus dels contractes predoctorals.
 • Suspensió del còmput total de la permanència en estudis de doctorat.
 • Ajornament del límit temporal per a la defensa de les tesis doctorals.
 • Flexibilitzar el nombre d'hores i el període d'impartir docència per contractats predoctorals.


14 de maig de 2020


CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .