< PAC i PAS
<< Demandes de CSIF

CSIF exigeix a Sanitat que garanteixi el manteniment del mutualisme administratiu.

CSIF


Els professors universitaris necessiten un Estatut del PDI
  • El ministeri estudia el finançament de les mútues i genera la inquietud del col·lectiu de funcionaris.

  • Seguretat Social continua sense assegurar les condicions de el sistema de classes passives després del traspàs de competències a aquest departament.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, ha dirigit una carta a el ministre de Sanitat, Salvador Illa, perquè informi sobre els seus plans sobre el sistema de mutualisme administratiu i en tot cas garanteixi el seu manteniment i l'actual cobertura sanitària del col·lectiu de funcionaris.
 
CSIF es fa ressò de la inquietud que ha generat un document en què treballa el Ministeri de Sanitat on s'anuncia la intenció d'abordar el finançament de les mútues. Mitjans de comunicació informen que aquesta proposta pretén suprimir aquest model.
 
CSIF recorda que el sistema de mutualisme administratiu ha conviscut amb el Sistema Nacional de Salut des del seu naixement per tal de donar cobertura a un règim de la Seguretat Social al col·lectiu de funcionaris (que fins a la transició democràtica es trobaven desprotegits). El sistema de mutualisme administratiu, malgrat la seva dèficit de finançament, redueix més la pressió assistencial en el sistema públic i garanteix la viabilitat del Sistema Nacional de Salut.
 
El passat 22 d'abril, el Govern va aprofitar un reial decret de mesures laborals i fiscals per pal·liar els efectes de la crisi pel Covid-19 per traspassar la gestió de les mútues a la Seguretat Social. Així, va modificar de manera unilateral la gestió de les pensions dels funcionaris, sense debat parlamentari previ i sense haver consultat a les organitzacions sindicals majoritàries a aquest col·lectiu.
 
En aquest sentit, CSIF s'ha dirigit als grups parlamentaris per intentar frenar aquest traspàs, en el tràmit del decret com a projecte de llei, per tal que es pugui eliminar aquesta modificació.
La gestió de les pensions de classes passives, íntegrament, ha passat a estar a càrrec de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'estat transferirà a la Seguretat Social els fons necessaris per al finançament d'aquestes pensions de classes passives.
 
 
Per aquest motiu, CSIF també s'ha dirigit a el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que a dia d'avui segueix sense garantir el manteniment de les condicions actuals de el sistema de classes passives.
 
En una carta, en resposta a la CSIF --on li preguntàvem de manera expressa si el Govern té previst modificar la normativa sobre el règim de classes passives, prestacions i pensions, i si es procedirà a suprimir el Mutualisme Administratiu- lluny de resoldre la qüestió, el ministeri va indicar que s'abordaran "més endavant". "En relació amb la resta de qüestions que planteja en el seu escrit, han de ser abordades més endavant un cop tinguin assumides les competències dels diferents departaments ministerials", assenyala l'escrit.
 
Per CSIF, la contestació del ministre, lluny d'assegurar la continuïtat de el règim de classes passives i el manteniment del Mutualisme Administratiu, deixa entreveure, que primer traslladen les competències de la gestió al Ministeri de què és titular i en un temps relativament curt abordaran quins són els objectius de Govern en la matèria.

20 de juliol de 2020
 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .