< Notícies
<< Profesorado

S'aprovarà el nou RD d'acreditació del professorat universitari?

CSIF


Pel vostre interès, us traslladem que ha estat publicat per a informació pública a la pàgina web del Ministeri d'Universitats el Projecte de Reial Decret pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d'accés aquests cossos.


Enllaç: Audiència i Informació Pública - Espai per a la participació - (universidades.gob.es)

El termini per fer observacions s'estén de l'1 al 16 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Tot i que l'avançament electoral crea dubtes fundats que es pugui tramitar a temps aquest Reial decret, des del Ministeri d'Universitats consideren “… que és un desenvolupament normatiu fonamental per a la implantació de la LOSU, sense el qual aspectes tan importants com les acreditacions i els concursos quedarien subjectes a un marc normatiu anterior, i en algun aspecte contradictori, a la LOSU, cosa que dificultaria molt el treball de l'ANECA en els propers mesos”.

Per a
CSIF, el que ha passat torna a demostrar el despropòsit que ha estat, en molts aspectes, la tramitació de la LOSU. Una llei molt controvertida que hem rebutjat per no donar solucions a la universitat del segle XXI i per no millorar els problemes de precarietat, inestabilitat i temporalitat del personal docent i investigador.

En cap concepte es va haver d'aprovar la LOSU sense tenir “lligat” aquest Reial decret clau per a la seva implementació. Com tantes vegades ha passat anteriorment, aquestes contínues “improvisacions” al final les acaben pagant el PDI de les universitats espanyoles, col·lectiu a què les Administracions Públiques sempre tenen maltractat amb els seus desenvolupaments normatius, cosa que clarament fa impossible saber a què atenir-se ni a planificar amb una certesa mínima les seves carreres professionals.

Tot i això,
CSIF ha participat, juntament amb altres sindicats i agents universitaris, a les 5 reunions del Grup de Treball creat pel Ministeri per a la modificació d'aquest procediment d'acreditació nacional, presentant al·legacions i propostes per, en la mesura de el possible, millorar-ho.

En aquest Grup de Treball, CSIF ha centrat les seves reivindicacions, entre d'altres, en els aspectes següents:

  • Simplificació del procés d'acreditació quant a l'objectivitat (eliminar l'arbitrarietat que de vegades es produeix actualment), el mecanisme, la burocràcia i els terminis de resolució.

  • Tal com recull la LOSU, que els mèrits requerits per a una avaluació positiva per a professorat titular d'universitat s'adeqüin a la durada de l'etapa inicial de la carrera acadèmica, és a dir, 6 anys.

  • Que l'acreditació torni a ser universal, amb efectes per a tots els camps independentment del que s'aconsegueixi.

  • Que el sistema actual i el nou puguin conviure durant un temps prou extens, per tal de no canviar les regles de joc a mig camí.

  • Que sigui efectiu, com recull la LOSU, el dret del professorat amb un perfil marcadament multidisciplinari a ser avaluat de manera global i adequada a aquestes circumstàncies i no per una sola comissió d'avaluació.

  • Que hi hagi una consideració millor dels sexennis (investigació i transferència) en els processos d'acreditació.

  • Que el requisit de mobilitat per acreditar-se a què fa referència la LOSU no sigui exigible als PDI que ja hagin iniciat la carrera, és a dir, amb contracte vigent a l'entrada en vigor de la LOSU.

Com podeu veure a l'esborrany que ara surt a exposició pública, algunes de les nostres reivindicacions s'han incorporat (altres, lamentablement per al PDI, és evident que no). A la nostra línia habitual de treball, des de CSIF estem fent tot el possible per convertir el sistema d'acreditació nacional en un sistema més just, accessible i raonable.

 

6 de juny de 2023

  

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .