<< Notícies
< Convocatòries

Escassa concreció i justificació dels retards en les respostes del Ministeri d'Universitats sobre convocatòries d'estades de mobilitat i de certificacions I3.

CSIF


Aprofitant el compromís de resposta per escrit i immediata manifestat per Manuel Castells a la reunió virtual amb les organitzacions sindicals més representatives i amb l'únic objectiu de poder informar i tranquil·litzar els col·lectius afectats, des de CSIF vam enviar el 29 d'abril un seguit de preguntes al ministeri d'Universitats sobre convocatòries d'estades de mobilitat i de certificacions I3.

Ahir, 4 de juny, ens van arribar les respostes a les qüestions plantejades:

 • Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la convocatòria de 2021 d'Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors?

  • El Ministeri d'Universitats no dóna una resposta concreta i justifica el retard de les convocatòries, primer en les autoritzacions de el Ministeri d'Hisenda i, després, en el decret de l'estat d'alarma.

   En vista d'aquestes circumstàncies excepcionals, "el Ministeri ha optat per flexibilitzar les condicions de les estades aprovades en l'última convocatòria, moltes d'elles interrompudes o posposades a causa de la crisi sanitària, perquè es puguin realitzar durant la segona meitat d'aquest any o durant l'any 2021 ".

 • Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la convocatòria de 2019 i successives d'Estades de mobilitat a l'estranger "José Castillejo" per a joves doctors sense vinculació permanent amb les universitats?

  • Tampoc hi ha concreció de dates però un any més anuncien un compromís que, esperem, aquesta vegada sí sigui una realitat: "Aquest Ministeri, flexibilitzarà en futures convocatòries els supòsits en què el personal docent o investigador amb vinculació contractual d'interinitat pugui accedir a les ajudes sense les limitacions establertes en les convocatòries anteriors”.

   Us recordem que es tracta d'una reivindicació històrica de CSIF que afecta el professorat més jove de les universitats i que, al no permetre'ls l'accés, se'ls està perjudicant seriosament a les seves acreditacions i promocions des al menys 2017.

 • Quan té pensat el ministeri d'Universitats publicar la convocatòria de 2020 per la qual es fixarà el procediment i termini de presentació de sol·licituds per a l'obtenció de certificacions I3?

  • El Ministeri contesta que ara està treballant de forma conjunta amb l'Agència Estatal d'Investigació així com amb el Ministeri de Ciència i Innovació a l'efecte d'establir tant els requisits per a l'obtenció dels certificats I3 com els criteris d'avaluació que han de ser d'aplicació per als sol·licitants d'aquesta certificació en la nova convocatòria.

   "Un cop finalitzat aquest treball, que es preveu culminar en el menor temps possible, es procedirà a la publicació d'una nova convocatòria per a l'obtenció de la certificació I3".

Des de CSIF us recordem que el retard resulta vergonyós i que la convocatòria per a obtenció de certificacions I3 no té pràcticament cap cost, mentre que la seva absència, si que generaria problemes importants als investigadors que no poguessin presentar-se a les places que estan convocant moltes universitats.


Document amb les preguntes de CSIF i les respostes íntegres de el Ministeri d'Universitats.

5 Juny 2020

 

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .