<< Notícies
< Sistema Universitari Espanyol


La manca de finançament i la precarietat de les plantilles, constants del Sistema Universitari Espanyol.

CSIF


23 J. CSIF reclama als partits el desenvolupament de l'Estatut del Personal Docent i Investigador, un nou Pacte per la Ciència i la inversió suficient per estabilitzar i renovar plantilles de Professors, Investigadors i Personal d'Administració i Serveis.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) presenta als partits polítics un decàleg d'actuacions amb vista a les properes eleccions generals per pal·liar els problemes que afecten el Sistema Universitari Espanyol.

El nostre sindicat espera que les formacions polítiques tinguin present l'educació superior durant la campanya electoral i facin propostes que permetin afrontar els problemes reals que es veuran agreujats amb el desenvolupament i la implantació de la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU).

Des que va entrar en vigor la LOSU el 12 d'abril creix la preocupació entre els diferents actors universitaris pel finançament insuficient de les universitats.
CSIF denuncia que, tenint en compte l'augment de costos que implica la implantació de la nova llei,

Subirats no ha concretat l'augment de finançament a les universitats, ni ha definit la manera com es farà efectiu el compromís de destinar l'1 per cent del PIB a la despesa pública en educació universitària, ni tampoc el calendari o les aportacions per part de les diferents administracions.

A CSIF el preocupa que la LOSU cronifiqui la precarietat del PDI. L'escàs finançament i la taxa de reposició complicarà l'estabilització, assolir una taxa d'interinitat del 8% i la renovació de les plantilles de professors, investigadors i del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis. CSIF recorda que els processos de consolidació aprovats a les universitats no han contemplat els professors associats. A més, el pas per concurs dels seus contractes actuals a contractes indefinits -encara que és un avenç important- no es pot considerar com l'accés a un lloc estable i permanent.

En definitiva, les propostes de CSIF als partits polítics a l'àmbit universitari inclouen un full de ruta amb les propostes següents:

 • Millora del finançament universitari, que arribi a l'1,5 per cent del PIB, en línia amb la mitjana europea.
 • Recursos suficients per a l'estabilització i la renovació de les plantilles de PDI i Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis..
 • Aprovar un Estatut del Personal Docent i Investigador.
 •  Reforma dels criteris ANECA dacreditació i avaluació del professorat.
 •  Finançament per generalitzar la carrera professional del Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis.
 •  Nou Pacte per la Ciència centrat en un Estatut del Personal de Recerca i en la inversió del 3% del PIB a R+D+i.
 •  Millorar el desfasat i injust sistema retributiu del PDI de l'any 1989 en què preval un sistema de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals d'avaluació permanent.
 • Convocatòria dels nous Sexenis de Transferència i de Docència.
 •  Simplificació administrativa, eficiència i reducció de la burocràcia per a Personal Tècnic, de Gestió i d'Administració i Serveis. i PDI.
 • Evitar la paralització de la investigació finançada amb fons europeus.

         28 de Juny de 2023

 •  

   

  CSIF

  CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .