<< Notícies
< LOSU

La manca de finançament per desenvolupar la LOSU marca l'inici del nou curs universitari.

CSIF


 
 • L'avançament electoral provoca el primer gran incompliment de la nova llei universitària: el Govern no presentarà al Congrés dels Diputats abans del 12 d?octubre el projecte de Llei de l?Estatut del Personal Docent i Investigador.
 • CSIF denuncia que els temes pressupostaris i la taxa de reposició llasten l'estabilització i la renovació necessària del Personal Docent i Investigador
 • La captació d'alumnes es converteix en el repte per a nombroses universitats públiques davant d'una tendència demogràfica decreixent
  De manera esglaonada, s'ha iniciat el curs acadèmic sense haver-se concretat el finançament addicional perquè les universitats puguin desenvolupar la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). Continua sense definir-se com s'assolirà el compromís de l'1% del PIB i sense contemplar-se la distribució de responsabilitats i el calendari d'aportacions de les diferents administracions.

  CSIF recorda el deficitari finançament públic de les universitats espanyoles que es va reduir en un 20% durant els darrers deu anys. La LOSU no va presentar Memòria Econòmica i l'objectiu poc ambiciós de l'1% del PIB el 2030 (des del 0'76% actual) no només ha quedat com una mera declaració d?intencions, sinó que està referit al conjunt de l'Estat quan el finançament de l'educació superior depèn a més d'un 80% de les comunitats autònomes (12% restant de les taxes universitàries i 8% de l'Estat).
  A més, el pla d'increment de despesa pública a què fa referència l'article 55.2 de la LOSU, l'ha d'establir una comissió de composició no definida i que s'ha de crear en el termini d'1 any, per la qual cosa és evident que no pot donar resposta immediata a les necessitats de les universitats públiques. Tampoc no val posar les excuses del Ministeri d'Universitats que reconeix ara que el "problema" del finançament de les universitats és "d'una complexitat notable" i que segons la LOSU l'esforç financer s'establirà d'acord amb les responsabilitats pressupostàries de cada exercici.
  Aquesta situació es complica quan, per exemple, les universitats públiques d'Andalusia, València o Múrcia estan pendents de l'aprovació de nous models de finançament o l'establiment de plans pluriennals de finançament per garantir la suficiència financera i l'existència de fons estratègics per a la millora dels resultats docents, de recerca, de transferència de coneixement o internacionalització.
  El sindicat alerta que la reducció del finançament en els darrers anys ha provocat la consegüent descapitalització i precarització del seu capital humà i que la incertesa en el finançament futur està paralitzant projectes d'infraestructures i contractacions de personal. Algunes universitats comencen a posar en dubte l'aplicació dels programes d'estabilització i promoció previstos a la llei orgànica del sistema universitari (LOSU) que, segons les disposicions transitòries, s'han d'articular abans del 31 de desembre del 2024.

  Per a CSIF aquesta situació seria inacceptable pel que segueix exigint al nou Govern que transfereixi a les comunitats el cost que suposa l'aplicació de la LOSU i assignacions pressupostàries concretes per a la renovació de les plantilles i per a la disminució de la precarietat i la temporalitat, tant del Personal Docent i Investigador com del Personal Tècnic, de Gestió i dAdministració i Serveis.

  En aquest punt, cal recordar que el 52% de les plantilles de PDI a les universitats públiques superen els 55 anys i que la manca de pressupost i la taxa de reposició impedeix rejovenir la plantilla docent convocant, per exemple, més places de professor Ajudant Doctor, més contractes predoctorals i més contractes de Formació de Professorat Universitari (FPU) i de Formació de Personal Investigador (FPI).

  D'altra banda, resulta evident que el Govern no va presentar al Congrés dels Diputats abans del 12 d'octubre, un termini de sis mesos que marca la LOSU, un projecte de Llei de l'Estatut del Personal Docent i Investigador. Estatut del PDI sempre endarrerit i mai aprovat que afectarà més de 110.00 professors i investigadors universitaris i que s'ha de configurar com un marc normatiu fonamental per regular temes com el règim del PDI, les seves funcions i dedicació, el seu model salarial, els seus processos de selecció, etc.
  Finalment, la captació d'alumnes entre una població cada cop més envellida es presenta com un repte important per a nombroses universitats públiques a Astúries, la Rioja, Galícia o Castella i Lleó. La competència de les universitats privades (passant de representar el 6% del sector el 1998 al 20% el 2020) i una tendència demogràfica decreixent del grup poblacional de 18 a 25 anys (reduït un 25% en els darrers 15 anys) han reduït el nombre dels matriculats de grau el darrers anys

  12 de setembre de 2023

      
 •  

  CSIF

  CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .