<< Notícies
< LOSU

Alguns interrogants que planteja la LOSU en relació amb el PDI.

CSIF


 
 • S'estén la impressió que la LOSU cronificarà la precarietat del PDI
 • L'escàs finançament i la taxa de reposició complicarà l'estabilització i la renovació de les plantilles
 • No hi ha seguretat jurídica i tampoc certesa ni per a universitats ni per a professors i investigadors
 • Difereix les retribucions i altres temes econòmics (sexenis docents i de transferència) a l'Estatut del PDI i als convenis col·lectius
 • El règim transitori genera molts dubtes i no garanteix els processos d'estabilització i de promoció

Sense ànim de realitzar una anàlisi exhaustiva, a l'arxiu adjunt us traslladem alguns dels dubtes i incerteses que estan preocupant el PDI i començant a plantejar-se a les taula de negociació sobre aplicació i desenvolupament de la LOSU amb universitats i comunitats autònomes.

A causa d'aquesta problemàtica, des de CSIF ja estem plantejant pel PDI:

 • Acordar una regulació provisional de les figures de professorat laboral per aplicar durant aquest període transitori.
 • Establir criteris de pròrroga i renovació dels contractes de Professorat Associat en vigor en el marc del règim transitori definit a la LOSU.
 • Modificar els convenis col·lectius per adaptar-los a la LOSU.
 • Determinar totes les comissions i els barems dels nous concursos (places permanents, d'ajudant doctor, de professor substitut, de promoció interna).
 • Negociar i regular la normativa del Professor Substitut. Actualitzar o crear a les universitats les Relacions de Llocs de Treball (RPT,s) del PDI.
 • Demanar la creació de les agències autonòmiques d'avaluació als territoris on no existeixen.
 • Acordar les fórmules per a:
  • Estabilitzar els CD interins traient places de Contractat Doctor i, després, de PPL.
  • Renovar places de professors Associats i estabilitzar-los transformant el contracte en indefinit.
  • Treure concursos de TU per a CD i CD interins acreditats.
  • Passar els Ajudants amb grau de doctor a Ajudants Doctors.
  • Estabilitzar els Associats Doctors de més de 120 hores com a Ajudant Doctor.
  • Respectar la figura d'ajudant fins a la lectura de la tesi i convocar aquestes places com a ajudant doctor.
  • Convocar concursos de Contractat Doctor amb el nou nom de Professor Permanent Laboral.
  • Determinar els mèrits preferents en laccés a Ajudant Doctor.
  • Buscar solucions a les actuals figures de Substitut interí a Andalusia o Visitant a Madrid.
Accions a realitzar per universitats i comunitats autònomes:

 • Nous Estatuts i constitució del Claustre i Consell de Govern (2 anys).
 • Adaptació del règim de dedicació del PDI permanent (inici curs 2024-2025).
 • Les comunitats autònomes han de crear les noves figures docents i els processos dacreditació (1 any).
 • L'ANECA ha de signar els convenis amb les agències autonòmiques d'avaluació (1 any).
 • L'ANECA adaptarà l'acreditació a TU i PPL (1 any).
 • Les universitats hauran de modificar els plans dordenació docent.
 • S'ha de negociar la modificació dels convenis col·lectius.
 • Cal aconseguir finançament addicional (1 any per crear la comissió del Pla daugment de la despesa)
 • S'ha d'acordar una aplicació de la LOSU favorable al PDI.
arxiu adjunt >>

2 de juny de 2023

    

 

CSIF

CSIF. Sector d'Universitats de Catalunya.  csif@upc.edu   Visitants .